Een goed onderhouden stookolieketel brengt tal van voordelen met zich mee. Hij stoot minder schadelijke stoffen uit, gaat langer mee én heeft een optimaal rendement, waardoor jij minder verbruikt en dus minder betaalt. Verder vermijd je zo onverwachte herstellingen, want eventuele haperingen komen op tijd aan het licht. Wist je trouwens dat een jaarlijks onderhoud verplichte kost is voor centrale verwarmingstoestellen op stookolie vanaf 20 kW? De verplichting geldt dus niet voor toestellen met een lager vermogen, maar blijft natuurlijk wel aangeraden – ook al omdat je vaak een onderhoudsbewijs moet voorleggen als je aanspraak wil maken op de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Voor een eigenaar en bewoner van een huis of appartement verwarmd op stookolie is daarmee de kous af. Maar wat zijn de acties die je als huurder moet ondernemen?

Onderhoud verwarmingsketel: verantwoordelijkheid van de huurder

De verplichtingen voor de huisbaas

De wet schrijft aan een verhuurder voor dat hij of zij “het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is”.[1] Dat betekent onder meer dat een huisbaas de verwarmingsaudit regelt en er de kosten voor betaalt. En dat wil ook zeggen dat de verhuurder een nieuw centraal stooktoestel of een toestel waaraan iets veranderd is, voor de ingebruikname door de huurder moet laten keuren door een erkend technicus. Voor een nog gedetailleerder overzicht van de verantwoordelijkheden verwijzen we je graag door naar de website van de Vlaamse overheid.

De verplichtingen voor de huurder

Kleine herstellingen en onderhoud zijn echter de verantwoordelijkheid van jou als huurder. Daaronder valt onder meer het onderhoud van technische installaties, een regelmatige reiniging van de schoorsteen én de jaarlijkse controle en het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie op stookolie. Van het attest dat de technicus je na het nazicht bezorgt, moet je als huurder een kopie aan de verhuurder bezorgen, zodat die laatste voor eventuele herstellingen kan zorgen.

Eventuele contractuele afwijkingen

In het huurcontract kunnen jij en je huisbaas wel andere afspraken opnemen, maar daarbij mag alleen de verhuurder meer verplichtingen krijgen. Jullie kunnen bijvoorbeeld vastleggen dat de huisbaas ook kleine herstellingen op zich neemt. Omgekeerd kan het niet dat jij als huurder zwaardere verplichtingen opgelegd krijgt dan diegene die in de wet zijn vastgelegd.

En wat met de stookolietank?

Het is aan de verhuurder om een nieuwe bovengrondse of ondergrondse stookolietank na de plaatsing en voor de ingebruikname te laten controleren, tenzij dit anders geregeld is in het huurcontract. Je huisbaas krijgt vervolgens een certificaat, waarvan hij een kopie aan jou bezorgt. Als huurder ben jij daarentegen verantwoordelijk voor de periodieke keuring van een bestaande stookolietank. Voor een ondergrondse stookolietank tot 6.000 liter in een woning is die vijfjaarlijks; voor een bovengrondse tank tot 6.000 liter geldt die verplichting niet. Kijk zeker alle regels nog eens na via onze tool.

Algemene verplichtingen voor jou als huurder

Tot slot ben je als huurder nog een aantal zaken verplicht die eigenlijk voor zich zouden moeten spreken, zoals het feit dat je alleen die brandstof gebruikt waarmee je verwarmingstoestel compatibel is, en dat dat je altijd de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant volgt.

Deze berichten zijn misschien interessant