Over in4fuels: onze visie en aanpak rond vloeibare brandstoffen

Wie is in4fuels?

Wie is in4fuels? 

In4fuels is een informatiecentrum voor vloeibare brandstoffen voor verwarming. We communiceren transparant over de toekomst van verwarmen met vloeibare brandstoffen, nu nog mazout, en willen je voorbereiden op de energietransitie. Er is dan minder plaats voor fossiele brandstoffen, en hernieuwbare biobrandstoffen en e-fuels zullen de norm worden.

De ‘in’ in in4fuels staat voor INformeren, INspireren en INzicht geven via onderzoeken, tests en cijfers.

We staan klaar voor zowel gebruikers van vloeibare brandstof als leveranciers, maar ook voor iedereen die vragen heeft rond duurzaam en hybride verwarmen.

De visie en missie van in4fuels

In4fuels heeft tot belangeloos doel om  

 • de consumenten die verwarmen met vloeibare brandstoffen, waaronder duurzame vloeibare brandstoffen, op een neutrale wijze te informeren over alle mogelijke aspecten die met deze vorm van verwarming gepaard kunnen gaan (reglementaire voorschriften, technologische ontwikkelingen, financiële aspecten, ...), 

 • anderzijds de CO2-reductiecapaciteit van vloeibare brandstoffen voor verwarming, waaronder duurzame vloeibare brandstoffen, en van de stookinstallaties waarin deze worden aangewend, samen met de andere voordelen van vloeibare brandstoffen voor verwarming, waaronder duurzame vloeibare brandstoffen,  (autonomie, bevoorradingszekerheid, …) onder de aandacht te brengen van zowel de consumenten als de bevoegde politieke en administratieve overheden, en in dit kader de rol en positie van vloeibare brandstoffen, waaronder duurzame vloeibare brandstoffen,  voor verwarming te promoten, 

 • de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen in de meeste ruim zin m.b.t. vloeibare brandstoffen voor verwarming, waaronder duurzame vloeibare brandstoffen. 

Drie pijlers voor een warme toekomst

Verwarming zorgt voor heel wat koolstofemissie. In de Europese Unie verwarmen 20 miljoen gezinnen met stookolie, in België gaat het om een op de drie gezinnen (ofwel 1,6 miljoen huishoudens). Europa wil nu de switch maken naar groenere energie en tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 55 procent verminderen tegenover 1990. Die doelstelling effent het pad voor een klimaatneutrale maatschappij, dé ambitie voor 2050.  

Om de klimaatdoestellingen te halen zonder iemand in de kou te laten staan, moeten we als verwarmingssector de lat hoog leggen. Bij in4fuels gaan we resoluut voor betaalbare en haalbare oplossingen op maat van alle Belgen. En daarom pleiten we voor een geleidelijke overstap met een mix van verschillende technologieën. 

Maximale efficiëntie 

De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Betere isolatie, aanpassingen aan je ketel en een regelmatig onderhoud ervan leveren je heel wat winst op.

 • Minder warmteverlies = minder stoken

 • Lagere factuur door keteloptimalisatie

 • Minder CO2-uitstoot

Moderne condensatieketels met een hoog rendement zorgen voor nog meer efficiëntie, maar in Vlaanderen geldt een verbod op nieuwe ketels — tenzij je woning niet aansluitbaar is op het aardgasnet (dit betekent: geen aardgas net voor je deur of aan de overkant van de straat).

Lees meer

Hybride verwarming

Je bespaart nog meer als je hernieuwbare energie in de mix brengt. Koppel bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler aan je bestaande verwarmingsinstallatie.

 • Lagere verwarmingskosten

 • Milieuvriendelijker verwarmen

 • Geen (grondige) renovatiewerken nodig

Hybride verwarming is een betrouwbare oplossing voor oudere gebouwen die vaak een grote verwarmingsbehoefte hebben.

Lees meer

Koolstofarme vloeibare brandstoffen

Koolstofarme vloeibare brandstoffen (biobrandstoffen of synthetische brandstoffen) verlagen de drempel om duurzamer te verwarmen: je kan ze gewoon gebruiken met je huidige mazoutinstallatie.

 • Oneindig beschikbaar

 • Geen extra CO2 in de lucht

 • Geen aanpassingen aan ketel nodig

Koolstofarme vloeibare brandstoffen stoten bij gebruik niet meer CO2 uit dan opgenomen wordt tijdens de productie — we spreken daarom van een gesloten koolstofcyclus.

Lees meer

Waarom inzetten op hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen?

In België winnen duurzame energiebronnen aan belang. Maar we kunnen niet de volledige energiebehoefte dekken met groene energie die we zelf opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen op het dak. Daarom zijn koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen interessant: die produceren we in grote hoeveelheden wanneer de omstandigheden gunstig zijn, bijvoorbeeld als er veel wind of zon is. De geproduceerde vloeibare brandstoffen kunnen we voor langere tijd opslaan en eenvoudig transporteren.  

En wat extra goed nieuws is: we kunnen de bestaande infrastructuur en technologie behouden (soms met minieme aanpassingen). Zo verlagen we de drempel voor mazoutgebruikers om duurzamer te verwarmen.  

 • Soorten biobrandstoffen 

 • Voordelen koolstofarme brandstoffen 

De toekomstvisie van in4fuels

Omdat we met z’n allen inzetten op energie-efficiënte maatregelen, daalt het verbruik van vloeibare brandstoffen voor verwarming nu al. Dat hebben we te danken aan betere isolatie, betere verwarmingstechnologieën en een stijgend gebruik van hernieuwbare energie in hybride systemen.  

Wij gaan ervan uit dat verwarmingssystemen in toenemende mate hernieuwbare componenten zullen gebruiken. Het doel is sowieso om tegen 2050 enkel nog vloeibare brandstoffen te gebruiken die volledig hernieuwbaar zijn. Daardoor zal de verkoop van fossiele stookolie in Europa aanzienlijk dalen.  

Dat is een ambitieus plan. Om de klimaatdoelstellingen voor een koolstofarme maatschappij mogelijk te maken, moeten we onze manier van verwarmen anders invullen. Als mazoutgebruiker lijkt de toekomst onzeker, maar bij in4fuels blijven we ijveren voor haalbare oplossingen. De nieuwe koolstofarme brandstoffen gebruik je bijvoorbeeld zonder aanpassingen aan je bestaande verwarmingsinstallatie. Je kunt je tank, leidingen en radiatoren dus gewoon behouden, terwijl je duurzamer verwarmt. 

Je kunt op ons rekenen voor informatie over nieuwe technologieën en veranderde wetgeving, en voor tips om duurzamer te verwarmen en om energie te besparen.  

Vind informatie

Energietips, info over wetgeving, pilootprojecten om duurzaam te verwarmen, … Bij in4fuels verzamelen we alles wat je moet weten over verwarming met vloeibare brandstoffen.

Ontdek meer

Laat je inspireren

Overstappen op koolstofarme vloeibare brandstoffen? Je woning of stookolie-installatie optimaliseren voor een lager verbruik en minder CO2? Heel wat mazoutgebruikers gingen je voor.

Ontdek hun verhalen

Optimaliseer je verwarming 

Je ketel regelmatig en correct onderhouden, kleine aanpassingen doen aan je installatie of je woning beter isoleren: kleine inspanningen maken een groot verschil. Wij geven tips en advies. 

Ontdek meer

Op zoek naar uitgebreidere info over energiebesparing, koolstofarme vloeibare brandstoffen en/of hybride verwarming? 

Download hier onze gids ‘Verwarmen met vloeibare brandstoffen: een blik op de toekomst’

Veelgestelde vragen

Wij geven een duidelijk antwoord. 

Stookolie is een brandstof die niet oneindig beschikbaar is. Daarom wil de regering het gebruik ervan afbouwen. Er is geen verbod op het gebruik van stookolie – en dat zit er ook niet nog meteen aan te komen. Wel mag je in Vlaanderen geen nieuwe mazoutketel meer laten installeren of je huidige ketel vervangen, als jouw woning aansluitbaar is op het aardgasnetwerk (dit betekent: er is aardgas aanwezig voor de deur of aan de overzijde van de straat). Het is wel nog mogelijk om onderdelen te vervangen en zo je ketel te optimaliseren. 

Maar we stellen je graag gerust: als mazoutgebruiker hoef je je geen zorgen te maken over de toekomst. Hybride verwarming en koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn namelijk prima alternatieven. 

Ontdek de regelgeving per gewest

De productiekost van koolstofarme vloeibare brandstoffen was lange tijd hoger dan die van klassieke brandstoffen, maar daar komt stilaan verandering in. Voor hydrobehandelde olie (HVO) zijn de productiekosten per liter zelfs lager dan 1 euro. Dat is goed voor jou als gebruiker, zeker als je een variant gebruikt van stookolie gemengd met een koolstofarme vloeibare brandstof. 

Maar we blijven eerlijk: de meest geavanceerde alternatieven, Biomass-to-Liquid en Power-to-Liquid, zijn vandaag nog te duur voor verwarming. Op termijn zullen ze wel een haalbare oplossing worden, als de kosten dalen door opschaling en lagere stroomprijzen. 

Consultancybureau Frontier Economics voorspelt dat sommige PtL­producten tegen 2050 een productieprijs zullen hebben van 5 tot 10 eurocent per kWh. Dat ligt dicht bij de voorspelde kostprijs van klassieke brandstoffen. 

Het grootste voordeel van biobrandstoffen en e-fuels is dat ze milieubewuster zijn dan fossiele brandstoffen. Ze bevatten namelijk minder fijne partikels en zijn koolstofarm. Er komt dan wel CO2 vrij, maar bij de productie wordt ook CO2 opgenomen uit de atmosfeer. Zo blijft de uitstoot in balans, want de koolstofkring is gesloten. 

Maar er zijn nog voordelen. 

 • Koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn permanent beschikbaar en kunnen niet uitgeput raken. 

 • Ze zijn eenvoudig te vervoeren en op te slaan. 

 • Ze garanderen je een belangrijke mate van autonomie. 

 • Je kunt ze met minieme aanpassingen gebruiken in je bestaande stookolieketel en -opslagtank.