Producten: soorten vloeibare brandstoffen

Er bestaan verschillende soorten vloeibare brandstoffen. De bekendste en populairste is mazout, maar intussen zijn er ook hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Die delen we dan nog eens op in biobrandstoffen en e-fuels. Wij geven een woordje uitleg. 

Biobrandstoffen versus e-fuels 

Biobrandstof en e-fuels zijn allebei hernieuwbare brandstoffen, maar ze verschillen qua grondstoffen en productieproces.  

  • Biobrandstof wordt gemaakt uit biomassa (plantaardige grondstoffen) of uit afval (zoals gebruikte frituurolie, veevoer of houtsnippers). 

  • E-fuels zijn synthetische brandstoffen die worden geproduceerd met behulp van groene elektriciteit uit wind- of zonne-energie. 

1. Traditionele vloeibare brandstof: mazout

Mazout, ook bekend als stookolie of huisbrandolie, is de populairste vloeibare brandstof. Mazout wordt geproduceerd door ruwe aardolie te raffineren. Het is een veilige brandstof: dankzij z’n lage ontvlambaarheid, kun je stookolie veilig opslaan en stoken. Door innovaties aan de brandstof zelf, maar ook aan de installatie, stoot mazout steeds minder schadelijke stoffen uit.

Er bestaan verschillende types mazout op de Belgische markt:

  • Gasolie-verwarming wordt vaak klassieke of normale mazout genoemd. Het is huisbrandolie met een laag zwavelgehalte – 50 ppm (deeltjes per miljoen of mg per kg). De officiële benaming voor de Belgische norm (NBN T 52-716) is ‘huisbrandolie type B’. Dit type mazout kan gebruikt worden in alle verwarmingsketels.

  • Gasolie-diesel (verwarmingsdoeleinden) werd vroeger ‘gasolie verwarming extra’ genoemd. Dit is huisbrandolie met een zeer laag zwavelgehalte – 10 ppm. De officiële benaming voor de Belgische norm (NBN T 52-716) is ‘huisbrandolie type A’. Dit type mazout bevat haast geen zwavel, waardoor er bij verbranding nauwelijks zwaveldioxide (SO2) vrijkomt. Ook gasolie-diesel kan in alle verwarmingsketels gebruikt worden. Ontdek de voordelen van mazout met een lager zwavelgehalte.

  • Mazout met additieven: de afgelopen jaren hebben de grote merken sterk ingezet op technologische innovatie. Via additieven willen ze bepaalde eigenschappen van mazout optimaliseren.

2. FAME (biodiesel)

FAME staat voor Fatty Acid Methyl Ester. Deze brandstof is gemaakt van gerecycleerde dierlijke en plantaardige oliën. FAME is hernieuwbaar en dus een bron van duurzame energie. Soms komt het voor in mengvorm met stookolie, om nu al duurzamer te verwarmen. Omdat FAME bij verbranding niet meer CO2 uitstoot dan er nodig is voor z’n eigen productie, mogen we deze brandstof koolstofarm noemen.

FAME is vandaag al beschikbaar in grote hoeveelheden, maar daar maakt vooral de transportsector gebruik van. Enkele testgezinnen in ons land en elders in Europa verwarmen al probleemloos op een mengsel van FAME en stookolie, maar de grote overstap op het vlak van verwarming moet nog volgen.

Bekijk onze video over FAME

3. Biomass-to-Liquid (BtL)

Biomass-to-Liquidbrandstoffen (BtL) zijn gemaakt van verschillende soorten plantaardige grondstoffen of van afval en resten van natuurlijke oorsprong. Denk maar aan niet-eetbare delen van voedingsgewassen, houtpulp en algen. Maar ook stro en hooi zijn mogelijke grondstoffen.

Je kunt BtL-brandstoffen nu al gebruiken in je huidige installatie, in combinatie met stookolie. Op termijn kunnen ze klassieke stookolie volledig vervangen.

Bekijk onze video over Biomass-to-Liquid.

4. HVO

Deze koolstofarme brandstof wordt gemaakt door plantaardige oliën en vetten te behandelen met waterstof. Vandaar de naam HVO, die staat voor Hydrogenated of Hydrotreated Vegetable Oil. In onder meer Finland, Nederland, Frankrijk, Azië en Amerika wordt HVO  al op commerciële schaal geproduceerd en verkocht. Bij ons is het vooral beschikbaar voor industriële toepassingen.

Het verschil met FAME zit ‘m in de behandeling met waterstof, die een duurzame synthetische brandstof doet ontstaan uit plantaardige oliën.

Tegenwoordig wordt steeds meer HVO geproduceerd uit afval- en restvetfracties die afkomstig zijn van de voedsel-, vis- en slachthuisindustrieën, en uit plantaardige oliefracties die niet eetbaar zijn. HVO kan in de huidige dieselauto’s en in bestaande stookolieketels zowel puur gebruikt worden als in mengvorm (zoals R33). Deze koolstofarme brandstof stoot tot 90% minder CO2 uit in vergelijking met traditionele stookolie. De productiekosten van HVO zijn ook vergelijkbaar met die van stookolie.

Bekijk onze video over HVO.

5. E-fuels of Power-to-Liquid

E-fuels (of synthetische brandstoffen) ontstaan door waterstof te combineren met koolstofdioxide (CO2) die aan de lucht wordt onttrokken. Die waterstof wordt door elektrolyse uit water gehaald met behulp van wind- en/of zonne-energie. E-fuels zijn koolstofneutraal als het productieproces steunt op groene stroom, en als de koolstof niet-fossiel is (dus afkomstig uit de lucht of uit biomassa). Zo krijg je een gesloten koolstofcyclus, waarbij de brandstof vloeibaar blijft. Er lopen nu proefprojecten om deze synthetische brandstof te gebruiken in bestaande verwarmingsketels.

Bekijk onze video over E-fuels of Power-to-Liquid

6. R33

Als één van de biobrandstoffen of e-fuels gemixt wordt met een conventionele vloeibare brandstof, zoals mazout, dan ontstaat een koolstofarme brandstof zoals R33. Die brandstof bestaat voor 67% uit gasolie-diesel en voor 33% uit hernieuwbare brandstoffen. Concreet gaat het om 26% HVO en 7% FAME.

R33 stoot daardoor een derde minder CO2 uit dan conventionele stookolie. Koolstofarme brandstoffen, zoals R33, zijn zonder aanpassingen te gebruiken in bestaande stookolietanks en -ketels.

Meer over koolstofarme vloeibare brandstoffen 

Benieuwd naar de voordelen van koolstofarme vloeibare brandstoffen? Wil je weten of je ze in je huidige verwarmingsketel kunt gebruiken? Wij bundelen alle info, zodat je helemaal mee bent met de verwarming van de toekomst. 

Lees meer.

Download onze toekomstgids 

Wil je meer lezen over duurzamer verwarmen? In onze digitale gids ‘Verwarmen met vloeibare brandstoffen: een blik op de toekomst’ lees je hoe jij je kunt voorbereiden op de energietransitie en stapsgewijs kunt evolueren naar futureproof verwarmen. 

 

Download onze gids.