Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website van vzw in4fuels is bedoeld om informatie te verstrekken over alle aspecten van verwarmen met vloeibare brandstoffen.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Door de evolutie van de wetgeving en het beleid, kan het zijn dat de informatie niet volledig actueel is.

vzw in4fuels is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site. De informatie die is opgenomen, is uitsluitend van algemene aard, is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

vzw in4fuels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. vzw in4fuels is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. vzw in4fuels zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Privacy

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, verwijzen we naar het Privacy- en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.in4fuels.be.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van vzwin4fuels zijn door auteursrechten beschermd.

Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.