Informazout wordt in4fuels: perspectief voor de toekomst

Als betrouwbaar informatiecentrum willen we bij Informazout transparant communiceren over de toekomst van mazoutverwarming. Stookolie blijft dan nog wel beschikbaar, maar er komen steeds meer beperkingen op koolstofemissie.

Wij willen je voorbereiden op de energietransitie, waarbij zowel de industrie en bedrijven als particulieren de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. Er is dan minder plaats voor fossiele brandstoffen, maar wel ruimte voor koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen. En die ruimte maken we ook in onze nieuwe visie én nieuwe naam: in4fuels.

Waarom in4fuels?

Informazout staat al een tijdje voor meer dan alleen mazout. In het nieuwe verwarmingstijdperk krijgen duurzame vloeibare brandstoffen een prominentere rol, dus is het logisch dat we daar meer op inzetten. Onze organisatienaam dekte dus de lading niet meer … Met ‘in4fuels’ benadrukken we dat we inzetten op alle vloeibare brandstoffen, ook de hernieuwbare vloeibare brandstoffen.

De ‘in’ in in4fuels staat voor INformeren, INspireren en INzicht geven via onderzoeken, tests en cijfers. Maar bovenal blijft onze nieuwe naam natuurlijk verwijzen naar het feit dat we een INformatiecentrum zijn voor verwarming.

Driestappenplan: warm voor de toekomst

Deze koerswijziging wil niet zeggen dat we stookolie helemaal links laten liggen. In de evolutie naar koolstofarm verwarmen houden we er natuurlijk rekening mee dat het niet voor iedereen evident is om over te stappen op een nieuw verwarmingssysteem. We willen geen onzekerheden creëren, maar net duidelijkheid scheppen en haalbare verbeteringen voorstellen.

Hoe kun je als mazoutgebruiker besparen? Hoe gebruik je duurzame vloeibare brandstoffen in je huidige installatie? We werkten een driestappenplan uit om duurzamer te verwarmen, waarbij we rekening houden met de persoonlijke situatie van elke eindgebruiker.

  • Stap 1: lager verbruik door betere efficiëntie en isolatie. Dat kan met nieuwe gewoontes om zuiniger te verwarmen, maar ook door je verwarmingsinstallatie te optimaliseren en door beter te isoleren.

  • Stap 2: inzetten op hybride verwarming. Door hernieuwbare energie te integreren in je verwarmingssysteem, dalen je stookolieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

  • Stap 3: geleidelijk hernieuwbare brandstoffen invoeren. Dit is haalbaar, omdat je duurzame vloeibare brandstoffen kunt gebruiken in je bestaande cv-ketel. Daarvoor zijn er weinig of zelfs geen aanpassingen nodig. 

Waarom inzetten op hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen?

Koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen zijn de toekomst van mazoutverwarming. Ze zijn namelijk vrij beschikbaar en stoten bij gebruik niet meer CO2 uit dan ze opnemen tijdens de productie. Omdat ze bijna koolstofneutraal zijn, zien we ze als een cruciale, maar haalbare factor om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te behalen.

Willen we tegen 2050 in een koolstofneutrale maatschappij leven, dan moeten we iedereen meekrijgen — ook wie onvoldoende budget of mogelijkheden heeft om energiebesparende renovatiewerken uit te voeren. Daarom blijven we als in4fuels inzetten op verder onderzoek naar duurzame vloeibare brandstoffen. We willen deze zo snel mogelijk toegankelijk maken voor alle Belgische stookoliegebruikers én voor een betaalbare prijs.

Met dezelfde kennis en service als Informazout

Bij Informazout hebben we bijna 50 jaar expertise, waar we nu als in4fuels verder op bouwen. Zowel mazoutgebruikers als leveranciers mogen blijven vertrouwen op onze kennis en service. Maar ook iedereen die vragen heeft rond duurzamer verwarmen helpen we graag verder. Daarnaast staan we klaar voor wie z’n verwarmingsinstallatie wil optimaliseren, bijvoorbeeld om hybride te verwarmen. Neem gerust contact met ons op.

Deze berichten zijn misschien interessant