De energietransitie wordt vaak in één adem genoemd met plannen zoals Green Deal, Fit for 55 en Mission 2030. Maar waar staan die voor? En wat kun je zelf doen om mee te werken aan een zuiniger en groener energiesysteem?

De energietransitie: klimaatneutraal Europa tegen 2050

Om de switch te maken naar meer groene energie, lanceerde de Europese Unie al verschillende strategieën.

  • De Green Deal werd eind 2019 voorgesteld en bestaat uit beleidsinitiatieven die Europa klimaatneutraal moeten maken tegen 2050. Het gaat om maatregelen in allerlei sectoren, zoals vervoer, landbouw, infrastructuur, ICT, …

  • Om dat doel te halen, moet Europa tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent verminderen tegenover 1990: Mission 2030.

  • In juli 2021 presenteerde de Europese Unie extra maatregelen en wetten om aan die 55 procent te raken. Dat pakket kreeg de naam Fit for 55. Zo moeten auto’s vanaf 2035 emissievrij zijn. Voor nieuwe gebouwen geldt dat vanaf 2030 en voor bestaande gebouwen is een transitiepad uitgewerkt tot 2050.

Wat kun je zelf doen?

De Europese Unie werkte dus al heel wat wetten en regels uit om de energietransitie te realiseren. Hoewel die misschien minder relevant lijken voor kleinere consumenten, zijn er wel degelijk concrete stappen die je zelf kunt ondernemen als mazoutgebruiker.

1. Isoleer je woning

De beste manier om mee te werken aan een zuiniger energiesysteem, is door gewoonweg minder energie te gebruiken. Start bijvoorbeeld al met je woning, want gebouwen behoren tot de grootste uitstoters van broeikasgassen. Door je huis of appartement (extra) te isoleren, maak je het een pak energie-efficiënter. Wat muurisolatie betreft, is er in Vlaanderen nog wel wat werk aan de winkel. Bij analyse van de EPC-databank op een totaal aantal van 3.090.504 onderzochte gevels blijkt dat 36% niet geïsoleerd is. Wacht dus niet langer om actie te ondernemen: die inspanning zal zowel het milieu als uiteindelijk ook jouw portemonnee ten goede komen.

Bekijk zeker ook onze haalbare tips om energie te besparen.

2. Vervang je verwarmingsketel

Is je mazoutketel aan vervanging toe? Als je je oude ketel vervangt door een condenserend of modulerend exemplaar, stijgt je rendement en daalt de uitstoot tot wel 30 procent. Let op: in Vlaanderen mag je geen nieuwe stookolieketel installeren als je woning aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet.

3. Ga voor hybride verwarming

Combineer je je mazoutketel met een warmtepomp of zonneboiler, dan maak je voor het grootste deel gebruik van hernieuwbare energie uit de zon, de bodem of de lucht. Pas als die energiebronnen niet voldoen aan je warmtevraag, helpt je stookolieketel een handje. Zo’n hybride systeem verlaagt je stookolieverbruik en CO2-uitstoot dan ook aanzienlijk.

4. Maak gebruik van koolstofarme brandstoffen

Wist je dat je op termijn ook koolstofarme brandstoffen zult kunnen gebruiken in je huidige verwarmingsketel? Momenteel worden die vooral in de transportsector toegepast en nog niet op grote schaal geproduceerd. Maar zodra de productievolumes toenemen, is ook dit een ideale manier om zelf bij te dragen aan de energietransitie. Praktijktests met 100% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en andere E-fuels bleken alvast succesvol.

Deze berichten zijn misschien interessant