Patrik De Paep

Hier is het dak op het zuidwesten gericht (53,5°), met een gunstige helling (45°). Bovendien staan er in de onmiddellijke omgeving geen andere gebouwen of bomen die voor schaduw kunnen zorgen. Thermische zonnepanelen plaatsen was dus perfect mogelijk.

Investeren: is een zonneboiler een rendabele optie?

De oude warmwaterboiler van deze villa in het Oost-Vlaamse Zele was kapot en aan vervanging toe. Dilemma. Zouden de eigenaars hem vervangen door een gelijkaardig toestel of eerder kiezen voor een zonneboiler? De besparingssimulaties door een installateur overtuigde de eigenaars om te kiezen voor een zonneboiler.

Zonder de inbreng van de installateurs zouden de eigenaars nooit overwogen hebben om te investeren in een zonneboiler voor hun sanitair warm water.

In de verwarmingsruimte was het altijd erg warm. Installateur Patrik De Paep wist onmiddellijk dat de bestaande boiler enorm veel verbruikte omdat de isolatie was beschadigd, waardoor het toestel verschillende keren per dag weer moest aanslaan om de gewenste temperatuur aan te houden.

Ik heb de eigenaars een offerte gemaakt voor de vervanging van de boiler, maar ik heb ze er tegelijk op gewezen dat een boiler klasse C overeenkomt met een constant energieverlies van 69 W. Dat is een lamp van 70 W die dag en nacht brandt.

- Patrik De Paep, installateur en zaakvoerder van De Paep Services

Gezien de omstandigheden wees de installateur op het potentieel van een zonneboiler en hij maakte een financiële simulatie van beide vervangingsopties. De klanten namen vervolgens even de tijd om over het voorstel na te denken.

Het ideale dak

Het komt zelden voor dat een dak aan alle voorwaarden voldoet voor de plaatsing van zonnepanelen. Maar met de huidige technologie krijg je toch een uitstekend rendement, ook als niet aan alle criteria is voldaan.

Hier is het dak op het zuidwesten gericht (53,5°), met een gunstige helling (45°). Bovendien staan er in de onmiddellijke omgeving geen andere gebouwen of bomen die voor schaduw kunnen zorgen. Zonnepalen plaatsen was dus perfect mogelijk.

- Patrik De Paep, installateur en zaakvoerder van De Paep Services

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen er nodig zouden zijn, welke type boiler er zou worden geplaatst en hoe groot het expansievat moest zijn, maakte de installateur een grondige analyse van de behoeften van het koppel, beide gepensioneerd.

Gezien hun gezinssituatie zag het er niet naar uit dat hun energiebehoefte de komende 10 jaar sterk zou schommelen.

Een plotse toename van het energieverbruik zou er bovendien alleen maar voor zorgen dat de zonnepanelen nog sneller zouden renderen. De huidige berekeningsbasis van 40 liter per dag per persoon met een temperatuur van 60 °C was dus relatief betrouwbaar voor de simulatie.

Hoeveel panelen?

“Volgens mijn berekeningen lag hun energiebehoefte op 1.700 kwH/jaar. Die berekening gaat uit van het principe dat de ketel het in de winter pas na 17 uur overneemt om de zonnepanelen zo intensief mogelijk te benutten. In de zomer richt ik me naar een autonomie van ca. 7 maanden. De meeste mensen gaan uit van een autonomie van 4 maanden – van juni tot september – maar zowel bij mij als bij mijn klanten stel ik vast dat de zonnestralen de energiebehoefte van 7 maanden perfect kunnen invullen. Ik ga er daarbij vanuit dat het zonlicht instaat voor maximum 70% van de jaarlijkse behoefte aan sanitair warm water, oftewel 1.190 kWh per jaar in dit geval”, legt installateur Patrik De Paep uit.

Met vlakke collectoren met een rendement van 56% moet je dus jaarlijks 2.125 kWh zonne-energie kunnen opwekken. Rekening houdend met de lichtinval en de correctiefactoren in functie van de helling en de oriëntatie van de panelen kwam Patrik De Paep uit op 4,7 m2 collectoren en een zonneboiler van 291 liter.

Een rendabele investering

De globale kostprijs kwam uit op € 4.705. Als je daar de Vlaamse premies ter waarde va € 2.378 aftrekt, bedraagt de investering nog € 2.327, wat het prijskaartje van een klassieke warmwaterboiler vrij dicht benadert. Uitgaande van een vast elektriciteitstarief van € 0,2/kWh en een levensduur van de installatie van 25 jaar, berekende de installateur dat de eigenaars hun investering in de installatie van een zonneboiler al na 5,3 jaar zouden hebben terugverdiend en dat ze jaarlijks € 440 zouden besparen!

De verwarmingsketel vervangen? Niet nodig!

Hoewel de verwarmingsketel van de woning al vrij oud is (1993), werkt hij nog perfect, met een verwarmingsrendement van 89% en een verbrandingsrendement van 94%, met name omdat de brander onlangs werd vervangen. Financieel gezien was het dus niet interessant om ook de ketel te vervangen.

“In dit geval is de beste raad die ik kan geven om een brandermodel te gebruiken dat is voorgeschreven door de fabrikant van de ketel. Niet alle branders zijn even geschikt voor alle verwarmingsketels en wanneer een verkeerde brander wordt gebruikt, leidt dat vaak tot een lawaaierige werking, overmatig veel roet en een lager rendement.” 

Ondanks de interessante return on investment hebben we lang geaarzeld alvorens de sprong te wagen. Vooral het uitzicht van onze woning baarde ons zorgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Het is ook een enorme geruststelling om te kunnen rekenen op een installateur als Patrik die steeds zijn tijd neemt om alles tot in de details uit te leggen.

- André Baeyens, eigenaar