Jeroen Van Der Kelen

“Mijn verbruik is gelijk gebleven nu ik voor 20% op HVO verwarm. En daarvoor moesten we onze lagetemperatuurketel uit 1996 niet eens aanpassen.”

Klaar voor de overstap naar de nieuwe vloeibare koolstofarme brandstoffen? Jeroen testte het uit en is overtuigd!

Verwarmt u binnenkort met de vloeibare, koolstofarme brandstof HVO? Een jaar lang testte Jeroen Van Der Kelen uit Ternat het uit in zijn verwarmingsinstallatie, in combinatie met stookolie. Het resultaat was bemoedigend: afhankelijk van het aandeel HVO in de mix wordt er tot 90% minder broeikasgassen uitgestoten in vergelijking met conventionele stookolie.

Alternatief voor stookolie

Twintig miljoen gezinnen in Europa verwarmen zich momenteel met stookolie. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn echter duidelijk: tegen 2050 moet de verwarming van gebouwen koolstofneutraal zijn. Met nieuwe vloeibare en koolstofarme brandstoffen zoals HVO zouden die gezinnen hun uitstoot drastisch kunnen verminderen, zonder grote aanpassingen aan hun verwarmingssysteem en dus zonder grote kosten.

Wat is HVO?

HVO is een afkorting van Hydrotreated Vegetable Oil (met waterstofbehandelde plantaardige olie). Het is een hernieuwbare brandstof die in verschillende verhoudingen kan worden gebruikt in alle dieselmotoren en stookolieketels, van het oudste model tot het nieuwste en meest moderne. HVO wordt gemaakt van plantaardige oliën en restproducten, zoals gebruikte bak- en braadolie, plantaardige oliën die niet geschikt zijn voor consumptie en restvetten uit de levensmiddelen-, vis- en slachthuisindustrie.

Wat zegt de test?

Informazout testte gedurende meer dan een jaar een mengsel van 80% stookolie en 20% HVO in het verwarmingssysteem van de gezinswoning van Jeroen Van Der Kelen. "Voor mij is er niets veranderd," zegt hij. "Ons verbruik is gelijk gebleven, ook al durf ik de thermostaat in de woonkamer soms op 23 graden te zetten. De technici die mijn ketel hebben gecontroleerd, waren ook tevreden: na een jaar waren alle parameters in orde en onze lagetemperatuurketel uit 1996 hoefde niet te worden aangepast."

Deze test is zeer interessant voor de toekomst van onze verwarming. Na een jaar merkte ik als gebruiker geen enkel verschil. Het is dus perfect mogelijk om zonder aanpassingen aan de installatie over te schakelen op de nieuwe koolstofarme vloeibare brandstoffen.

Jeroen Van Der Kelen, tester HVO

Europese testen

Jeroen Van Der Kelen is niet de enige die overschakelde op koolstofarme vloeibare brandstoffen. Momenteel worden in Europa tal van andere praktijktests uitgevoerd, met dezelfde conclusies: HVO is een "drop-in"-product dat rechtstreeks in een stookolieverwarmingsinstallatie kan worden gebruikt, zonder aanpassingen aan de ketel. Ook de stookoliegebruikers lijken overtuigd: uit de recente Informazout-enquête blijkt dat 80% van hen bereid is om binnen 3 jaar over te schakelen op koolstofarme vloeibare brandstoffen, en 20% zelfs nu meteen al. Wordt vervolgd!

Lees ook de getuigenis van Geert De Decker. Hij testte een jaar lang FAME, een andere koolstofarme vloeibare brandstof, in de showroom en de kantoren van zijn bedrijf. Ook hij was erg tevreden.