Tegen 2050 wil Europa volledig koolstofarm zijn. Zowel voor de transport- als de verwarmingssector is dat een serieuze uitdaging. Naast wind- en zonne-energie, dragen ook koolstofarme brandstoffen hun steentje bij. Die brandstoffen kun je opdelen in biofuels en e-fuels. E-fuels worden geproduceerd met behulp van wind- of zonne-energie. Biofuels of biobrandstoffen zijn dan weer gemaakt op basis van biomassa, plantaardige vetten en oliën of plantaardig afval, zoals bakolie. HVO is zo’n biobrandstof.

Deze berichten zijn misschien interessant