Mazout is een topkeuze voor je verwarming, maar dat is lang niet de enige dienst die de brandstof ons bewijst. Gasolie verwarming 50S (de ‘normale stookolie’ van vroeger) en gasolie diesel (dat je tot voor kort onder de naam ‘gasolie extra’ kon kopen) worden ook gebruikt in heel wat bedrijfstoepassingen. Denk bijvoorbeeld aan landbouwtractoren, landbouwmachines, elektrogroepen of stationaire motoren op bouwwerven. Een stationaire motor is een interne verbrandingsmotor op een vaste plaats (dus niet op voertuig geplaatst), gebruikt om iets aan te drijven. 

Welke gasolie gebruiken voor niet-verwarmingsgebruik?

Voor stationaire motoren en machines voor de bouw kun je vrij kiezen tussen ‘klassieke’ gasolie of de gasolie extra. Off-road voertuigen zoals landbouwtractoren en niet voor de weg bestemde mobiele machines moeten sinds 13 oktober 2013 verplicht gebruik maken van gasolie extra. Klassieke gasolie is in die gevallen dus geen optie.

Stationaire motoren: vitale onderdelen van de samenleving

Dat stroomtekort geen ver-van-ons-bedshow is, werd de laatste weken pijnlijk duidelijk in de nieuwsberichten. Stationaire motoren vervullen dan ook heel wat cruciale taken:

●stroomvoorziening voor festivals

●landbouwpompen aandrijven om dorre akkers te besproeien

●fungeren als noodgroepen wanneer de stroom uitvalt in ziekenhuizen, mediabedrijven en overheidsgebouwen, maar ook in gebouwen van de politie en het leger.

Accijnzen en de prijs van de brandstof

Afhankelijk van de aard van het gebruik, kun je met mazout voor niet-verwarmingsdoeleinden aanspraak maken op een verlaagd tarief. Vraag gerust na bij je mazoutverdeler welk tarief voor jou van toepassing is. Je verdeler kan je bovendien adviseren over een correct tarief inzake accijnzen en belastingen die mogelijk van toepassing zijn op je bestelling.

Mazout voor je verwarmingsketel: gasolie verwarming 50S of gasolie diesel (10S)? 

Tot een paar jaar geleden werd mazout extra door ketelfabrikanten verplicht als brandstof voor bepaalde types condensatieketels, maar sinds januari 2016 is dat niet meer nodig. Sinds dan is er namelijk nog weinig  verschil in zwavelgehalte tussen de gasolie verwarming 50S (voorheen ‘normaal’) en dan gasolie diesel (10S). Beide soorten brandstof zijn tegenwoordig met andere woorden geschikt voor alle stookolieketels.

Deze berichten zijn misschien interessant