De stookplaats

De stookplaats

Ventilatie

De brander moet voldoende lucht voor de verbranding krijgen. Indien de brander deze lucht aanzuigt in de stookplaats zorgt een lage ventilatie voor de nodige luchtverversing.

De bedorven lucht, die zich eventueel in de stookruimte kan opstapelen, moet eveneens naar buiten worden afgevoerd. Hiervoor voorziet men een hoge ventilatie met een doorsnede die de helft bedraagt van de lager ventilatie.

De normen die deze ventilatie openingen in detail behandelen zijn respectievelijk de NBN B61-001 en NBN B61-002.

Waaraan denken?

Bij de uitvoering van een verwarmingsstudie moet de installateur eerst de volgende punten controleren :

  • afmetingen van de stookplaats

  • doorsnede, hoogte, uitmonding en concept van de schoorsteen

  • lage en hoge ventilatie van de stookplaats

  • akoestische isolatie

  • waterafvoer : vb. sterfput voorzien

  • toegang tot de stookplaats

  • verlichting van de stookplaats.

De afmetingen van de stookplaats moeten toelaten dat de installatievoorschriften van de materiaalbouwer in acht kunnen worden genomen. De afmetingen moeten rekening houden met latere vervangingen en voldoende ruimte verzekeren voor het onderhoud.