Stephan Cardon

80% van onze klanten kiest voor een bovengrondse tank. Die kan je perfect in de tuin of tegen een gevelmuur plaatsen.

Mazouttank is aan vervanging toe: al eens een bovengrondse tank overwogen?

Bij een periodieke controle bleek de ondergrondse tank in de tuin van Roger Galle en Elza Declerck niet dicht. “Die tank stak al 50 jaar in de grond. We wilden ze dus nog voor de winter vervangen. Toen de technicus bij de controle een ondichtheid vaststelde, was de beslissing snel genomen. Op zijn aanraden kozen we voor een bovengrondse mazouttank.” 

Dirk Robaey, zaakvoerder van Tank-Service bevestigt: “Tijdens de periodieke controle van de tank stelden we vast dat ze niet meer dicht was. Gelukkig zat er nog maar een kleine 30 cm mazout in. De oude tank werd buiten gebruik gesteld en vervangen door een tijdelijke tank waarin we de brandstof hebben overgepompt.” 

Liefst een bovengrondse mazouttank

Tank-Service gaf Roger en Elza advies bij de keuze en plaatsing van hun nieuwe tank. “80% van onze klanten kiest voor een bovengrondse tank. Die kan je perfect in de tuin of tegen een gevelmuur plaatsen en heeft het voordeel dat je er een betere controle over hebt. De plaatsing komt ook goedkoper uit, omdat er geen graafwerk aan te pas komt. Bovendien zijn periodieke controles van bovengrondse tanks bij particulieren in het Vlaams Gewest niet meer vereist. Behalve deze van de plaatsing uiteraard!” 

"We zijn overgestapt op een bovengronds model van 2.400 liter. Ik ben nu geruster omdat ik mijn installatie gewoon kan zien."

Roger Galle, eigenaar

Beter geïsoleerde huizen, kleinere tanks

De meeste mazouttanks werden 30 tot 40 jaar geleden geplaatst. “Tegenwoordig zijn huizen steeds beter geïsoleerd en verwarmingsketels op mazout veel energie-efficiënter”, stelt Dirk Robaey vast. “Tanks van 5.000 liter zien we dus bijna niet meer. Klanten kiezen liever voor een tank van 2.400 of 3.000 liter, omdat ze dan per 2.000 liter kunnen bestellen.” 

"Ik raad vaak een bovengrondse mazouttank van 3.000 liter aan. Zo heeft de klant genoeg speling om te bestellen wanneer het hem uitkomt."

Dirk Robaey, directeur van Tank-Service

Tanktoebehoren maakt de opslag-installatie compleet

De tank is voorzien van alle veiligheidsuitrustingen, waaronder ook een lekdetectiesysteem. “In dit dubbelwandige model spoort een sensor met batterij tegen de buitenste wand eventuele lekken in de binnenste wand op”, licht Stephan Cardon toe. Duikt er een lek op, worden Roger en Elza meteen gewaarschuwd door middel van een geluidsignaal en een knipperlicht. “Dat systeem werkt met een batterij. Een beetje als een branddetector. De sensor hoeft dus niet op netstroom worden aangesloten”, gaat hij voort.

Klaar voor de brandstoffen van de toekomst

Op aanraden van Tank-Service koos het koppel voor een bovengrondse mazouttank met mangat bovenaan. “Dankzij zo’n mangat kan de tank snel worden gereinigd, mocht dat nodig zijn bij een overstap op koolstofarme vloeibare brandstoffen”, legt Stephan Cardon uit. “Mijn gezond verstand zegt dat het een kleine meerkost is voor wat vooruitziendheid. Dus waarom zou je het dan niet doen?”