Brigitte

“Het comfort is net hetzelfde, terwijl onze verwarmingsinstallatie nu veel minder CO2 uitstoot. Dat voordeel voor het milieu is bijzonder belangrijk voor mij.”

De klimaatverandering heeft impact op hoe we leven, wonen en verwarmen. We beseffen allemaal dat we de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen, maar duurzamere energiebronnen (zoals een warmtepomp) zijn niet goedkoop. Gelukkig bieden koolstofarme vloeibare brandstoffen zoals R33 een haalbare oplossing. “Het maakt geen verschil qua comfort.” Ontdek het verhaal van Brigitte, die al verwarmde op R33, en de visie van experten.

Waarom zijn de investeringen nodig?

De investeringen in milieubewuste verwarming komen vanuit de sector zelf, maar ook de mazoutgebruikers zijn vragende partij. Dat merkt Julien Gonze, CEO van brandstofverdeler Joassin uit Flawinne. “In het kader van de energietransitie, moet elke sector zijn deel van het werk doen. We moeten blijven investeren en innoveren om de klimaatdoelstellingen te behalen. Bij Joassin ervaren we dat onze klanten meer interesse tonen in de nieuwe soorten brandstoffen.”

 

Dat is een goeie tendens. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn, en daarin wordt de rol van koolstofarme vloeibare brandstoffen steeds belangrijker. Guido Saenen, technisch adviseur bij in4fuels: “R33, een mengeling van 67% klassieke mazout en 33% hernieuwbare brandstof, is beter voor het milieu. De uitstoot van verwarmingssystemen kan tot 30% dalen.”

 

Brigittes ervaring met koolstofarme brandstof

Nog interessanter: koolstofarme brandstoffen zijn zonder aanpassingen te gebruiken in bestaande stookolietanks en -ketels.

 

Voor Brigitte Scheffers uit Eghezée was de keuze voor R33 snel gemaakt. Zij nam met plezier deel aan een pilootproject in 2021. “Mijn man en ik zijn heel erg bezig met ecologie en het milieu. In 2009 investeerden we in een hoogrendementsketel en nadien in zonnepanelen. Met de koolstofarme stookolie ervaarden we hetzelfde comfort als voordien. Het maakt geen verschil in ons leven, terwijl we wel het milieu beter beschermen. Dat is superbelangrijk voor ons.”

 

In4fuels informeert je

Zit je zelf nog met vragen over koolstofarme vloeibare brandstoffen?