Koolstofarme vloeibare brandstoffen in de kijker

Mazout wordt meer en meer gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen, in een hybride verwarmingsinstallatie. Het is een goeie manier om milieubewuster te verwarmen. Maar ook je vertrouwde brandstof wordt steeds duurzamer. Zo zijn er nu ook koolstofarme vloeibare brandstoffen die kunnen bijdragen tot een snellere energietransitie naar een koolstofneutraal België. 

 

Met zulke innovaties komt de sector tegemoet aan de groeiende belangstelling van jou als consument voor milieubewustere en voordeligere manieren om te verwarmen. En ze helpen ook om het streefdoel van Europa te halen om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Op deze pagina ontdek je meer over koolstofarme vloeibare brandstoffen. 

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen?

Er bestaan vandaag vier verschillende types hernieuwbare vloeibare brandstoffen, die zich van elkaar onderscheiden door hun bestanddelen en/of hun productieproces. Wat hen verbindt is dat ze een gesloten koolstofcyclus hebben: er komt dan wel CO2 vrij, maar bij de productie wordt ook CO2 opgenomen uit de atmosfeer. Daardoor zijn deze vloeibare brandstoffen koolstofarm of zelfs koolstofneutraal.

Vloeibare brandstoffen zijn hernieuwbaar als ze voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor het basismateriaal. Die zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie.

We onderscheiden twee types koolstofarme vloeibare brandstoffen.

  • Biobrandstoffen die worden gemaakt uit biomassa (plantaardige grondstoffen) of uit afval (zoals gebruikte frituurolie, veevoer of houtsnippers).

  • E-fuels of synthetische brandstoffen die worden geproduceerd door waterstof te combineren met koolstofdioxide.

Als één van de biobrandstoffen of e-fuels gemixt wordt met een conventionele vloeibare brandstof, zoals mazout, dan ontstaat een koolstofarme brandstof zoals R33. Die brandstof bestaat voor 67% uit gasolie-diesel en voor 33% uit hernieuwbare brandstoffen. Concreet gaat het om 26% HVO en 7% FAME.

R33 stoot daardoor een derde minder CO2 uit dan conventionele stookolie. Koolstofarme brandstoffen, zoals R33, zijn zonder aanpassingen te gebruiken in bestaande stookolietanks en -ketels.

Leestip: ontdek de verschillende soorten koolstofarme brandstoffen. 

 

De voordelen van koolstofarme brandstoffen 

Koolstofarme brandstoffen vind je al langer terug in de transportsector, maar ze worden ook steeds vaker gebruikt voor verwarmingstoepassingen. De productiekost van deze brandstoffen was lange tijd hoger dan die van de klassieke varianten, maar daar komt stilaan verandering in. Zodra de hernieuwbare vloeibare brandstoffen op grote schaal beschikbaar zijn, kan ook jij zonder problemen genieten van alle voordelen: 

  • Koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn permanent beschikbaar en kunnen niet uitgeput raken. 

  • Ze zijn eenvoudig te vervoeren en op te slaan. 

  • Ze garanderen je een belangrijke mate van autonomie. 

  • Je kunt ze zonder of met minieme aanpassingen gebruiken in je bestaande stookolieketel en -opslagtank. Zijn er aanpassingen nodig, dan kun je die laten uitvoeren tijdens het jaarlijkse onderhoud. 

 

Koolstofarme vloeibare brandstoffen in je bestaande installatie 

Voor particulier gebruik zijn de ogen vooral gericht op HVO. De productiekost van deze vloeibare brandstof is vergelijkbaar met die van stookolie. HVO werd al gebruikt in verschillende pilootprojecten in België, Duitsland, Oostenrijk, Finland en Zwitserland. Daaruit blijkt dat zowel de mengvorm (een mix met stookolie) en pure HVO compatibel zijn met bestaande en nieuwe cv-ketels.  

 

Op grotere schaal zullen in eerste instantie vooral de mengvormen beschikbaar zijn. Daar hoort ook R33 bij. Zo kunnen we gradueel overstappen op duurzamere alternatieven.  

 

Laten we even kijken naar de resultaten van de proefprojecten met HVO

  • In een goed geïsoleerde woning met een vernieuwde verwarmingsinstallatie op 30% HVO daalt de CO2-uitstoot met 80%. 

  • Met 50% HVO verlaagt de CO2-uitstoot van dezelfde woning zelfs met bijna 90%.  

 

We verwachten dat ook Biomass-to-Liquid- en Waste-to-Liquidbrandstoffen geleidelijk ingeburgerd zullen raken.  

 

De toekomst is aan … de energiemix 

In afwachting van de algemene introductie van koolstofarme brandstoffen, kun je wel degelijk al heel wat doen om nu duurzamer te verwarmen met je bestaande verwarmingsinstallatie.  

 

Zo is hybride verwarming op dit moment een uitstekende oplossing. Je combineert de vloeibare brandstof (mazout of een koolstofarme variant) met een hernieuwbare energiebron, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Die energiemix geeft je een hoog comfort en het is zuiniger, want een hybride installatie kiest altijd de voordeligste energiebron. Ontdek alle voordelen van hybride verwarming

 

Wil je graag investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie, om zo duurzamer te verwarmen? Dat is op zich een goed idee, want moderne condensatieketels verbruiken minder en stoten tot 30% minder CO2 uit. En je rendement stijgt tot 98%. Er is wel een ‘maar’ … In Vlaanderen mag je geen nieuwe stookolieketel laten installeren als je woning direct aansluitbaar is op het aardgasnet.   

 

Slim verwarmen met het Internet of Things 

Als we kijken naar de toekomst van verwarmen, focussen we niet alleen op koolstofarme vloeibare brandstoffen. Ook het Internet of Things (IoT) zal je helpen om duurzamer te verwarmen, omdat je een beter inzicht krijgt in de manier waarop je je toestellen gebruikt (en dus op je energieverbruik). Het IoT gaat natuurlijk verder dan verwarming; denk maar aan slimme ijskasten en slimme wasmachines. 

 

Download onze toekomstgids 

Wil je meer weten over duurzamer verwarmen? In onze digitale gids ‘Verwarmen met vloeibare brandstoffen: een blik op de toekomst’ lees je hoe jij je kunt voorbereiden op de energietransitie en stapsgewijs kunt evolueren naar futureproof verwarmen. 

Download hier de gids