Verwarming (en de gezelligheid die ermee gepaard gaat) is essentieel om van je woning te kunnen genieten. Maar stookolie neemt algauw een flinke hap uit het huishoudbudget. Heb je het financieel moeilijk? Dan kun je aanspraak maken op een gedeeltelijke tussenkomst op je verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds, een vzw die werd opgericht in 2004 op initiatief van de overheid, de petroleumsector en de OCMW’s. De pot van het fonds wordt gespekt door een solidariteitsbijdrage die standaard wordt meegerekend bij de aankoop van stookolieproducten voor verwarming. Benieuwd of je aan de voorwaarden voor de verwarmingstoelage voldoet? Alle details vind je hier. 

Ziek of invalide?

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en met zijn volledige huishouden een jaarlijks bruto belastbaar inkomen heeft van maximaal 18.363,39 euro (verhoogd met 3.363,39 euro voor elke persoon ten laste[1]), komt in aanmerking voor tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds. Er wordt een inkomensonderzoek gevoerd om die limieten te controleren, tenzij je alleenstaand bent (met of zonder kinderen ten laste) met het RVV-statuut, of wanneer alle leden van je huishouden een RVV-statuut hebben.

Een laag bruto belastbaar inkomen

Ook mensen met een laag inkomen genieten van een korting op mazout. Concreet maak je aanspraak op een tussenkomst door het Sociaal Verwarmingsfonds als het bruto belastbaar inkomen van je huishouden minder bedraagt dan of gelijk is aan 18.363,39 euro (deze keer verhoogd met 3.399,47 per persoon ten laste).

Schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling

Ten derde kom je in aanmerking voor tussenkomst als je schulden hebt. Je moet met andere woorden in schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling zitten en niet in staat zijn je stookoliefactuur te betalen.

Voor welke brandstoffen? 

Niet elk type brandstof valt onder de regeling via het Sociaal Verwarmingsfonds. Alleen deze soorten brandstof komen in aanmerking:

  • Mazout aan pomp en als ze je brandstoftank komen vullen aan huis
  • Verwarmingspetroleum aan de pomp
  • Bulkpropaangas (niet in flessen, maar alleen in een propaangastank)

Elektrische verwarming, aardgas, propaan- of butaangas in flessen zijn een ‘no go’ voor het Sociaal Verwarmingsfonds. Bovendien geldt er nog een beperking: de tussenkomst van het fonds geldt voor maximaal 1.500 liter brandstof per gezin per stookseizoen, en je moet er uiteraard een aankoopbewijs van kunnen voorleggen.

Hoe een verwarmingstoelage aanvragen?

Kun je alle vereisten afvinken voor een verwarmingstoelage? Neem dan contact op met het OCMW van je gemeente binnen de zestig dagen na de levering. Het OCMW checkt dan of je effectief in aanmerking komt en zal een aantal documenten opvragen, zoals je identiteitskaart en een bewijs van je gezinsinkomen (bijvoorbeeld de meest recente loonfiche).

Hoeveel de tussenkomst precies bedraagt, hangt af van de prijs die je voor de stookolie hebt betaald (hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst). Voor in grote hoeveelheden geleverde mazout schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.[2]

 

[1] Stand van zaken op 24 augustus 2018.

[2] Stand van zaken op 24 augustus 2018.

Deze berichten zijn misschien interessant