Als bewuste mazoutgebruiker volg je wellicht de prijsevolutie op de voet en zie je ook het voordeel in van aankopen in bulk en op zoek gaan naar de goedkoopste leverancier. Je bestelt bovendien op tijd, om te vermijden dat je op cruciale (lees: koude) momenten zonder mazout valt én je weet precies hoeveel liter stookolie er in je tank past. Maar daarmee is de kous soms niet af. In bepaalde gevallen kan het namelijk gebeuren dat je een klein verschil opmerkt tussen enerzijds de hoeveelheid mazout die je bestelde – en waarvoor je dus betaalde – en anderzijds de hoeveelheid mazout die je na het leveren in je tank met een peilstok meet. Als prijsbewuste consument wil je daar uiteraard een gepaste verklaring voor. Die geven we je graag, zodat jij zeker kunt zijn dat elke mazoutlevering fair gebeurt.

Mazout leveren: temperatuurcompensatie verplicht

De verklaring voor een eventueel verschil tussen de geleverde hoeveelheid mazout en het aantal liter dat je meet in je tank ligt bij de temperatuurcompensatie die sinds januari 2004 verplicht is bij elke levering van stookolie in bulk. België is een voorloper met deze verplichting, want in sommige andere EU-landen geldt ze nog niet. Temperatuurcompensatie betekent dat leveranciers rekening houden met het feit dat stookolie, net als andere brandstoffen, onder invloed van de temperatuur krimpt of net uitzet. Bij levering ben je met andere woorden zeker dat de energie-inhoud van de geleverde energie dezelfde is als de bestelde, maar dat kan concreet wel een klein verschil betekenen met wat je meet.

Meetfouten aan de tankwagen zijn uitgesloten

Misschien twijfel je aan de correctheid van de meetinstallaties op de tankwagens? Maak je geen zorgen: mazout leveren gebeurt altijd eerlijk, want die installaties moeten verplicht een periodieke ijk ondergaan. Zoek je de verklaring voor het verschil tussen de bestelde en de geleverde hoeveelheid stookolie tot slot in het feit dat de vloeistof eventueel terugstroomt naar de tankwagen? Dat is technisch niet mogelijk, zelfs niet wanneer de tankwagen lager staat dan het leverpunt, dus ook op dat vlak kun je gerust zijn!

Deze berichten zijn misschien interessant