Hoor je abnormale geluiden in je radiatoren? Of warmen sommige radiatoren snel op en andere bijna niet? Dan is je cv-systeem in ‘onbalans’. De gevolgen laten zich raden: een gebrek aan comfort en een stijgend verbruik. Maak er dus werk van om het systeem juist af te stellen. Dit proces wordt “waterzijdig inregelen” genoemd: een expert regelt je centrale verwarmingsinstallatie zo in dat ze optimaal comfort levert en zo energiezuinig mogelijk is. Concreet wordt de warmwatertoevoer naar de radiatoren bij waterzijdig inregelen zodanig geregeld dat de warmteafgifte optimaal is. Je merkt het al: waterzijdig inregelen is een vakgebied op zich. Ontdek er alles over!

Problemen met je radiatoren?

Als je installatie niet waterzijdig ingeregeld is, stroomt er te veel water door de radiatoren dicht bij de cv-ketel (die radiatoren warmen dus heel snel warm op), terwijl radiatoren die er verder van staan net te weinig water krijgen. Die laatste radiatoren verwarmen de ruimtes waarin ze zich bevinden daardoor onvoldoende. In het merendeel van de woningen, zelfs bij nieuwbouwwoningen, is de cv-installatie niet optimaal afgesteld, dus misschien is er ook bij jou nog werk aan de winkel.

Waterzijdig inregelen: specialistenwerk

Normaal gezien moet je een specialist vragen om je installatie waterzijdig in te regelen. Idealiter gebeurt dit bij de installatie van een nieuwe cv-ketel en achteraf nog eens. Een goed ingeregelde cv-installatie levert al snel een besparing van € 100 per jaar op[1].

Je cv-installatie onder de loep

Er zijn ook zelf een aantal stappen die je zelfs eerst kunt ondernemen om je cv-installatie weer tiptop te laten werken. Als de problemen ook na deze ingrepen aanhouden, moet je een vakman inschakelen.

1.De druk controleren

Idealiter check je de druk op je verwarmingssysteem in de zomer, want dan is je installatie niet zwaarbelast. De juiste druk is essentieel voor een goede circulatie van het warm water. In het beste geval ligt ze ergens tussen 1 en 2 bar, maar de hoeveelheid verschilt soms van ketel tot ketel, dus vraag zeker raad aan je installateur. Misschien geeft je systeem zelf ook al aan wat juiste druk is[2]:

  • Heb je een ketel waarop een groene zone en een rode zone aangeduid zijn? Het spreekt voor zich dat de naald in de groene zone moet staan (de rode zone is kritiek).
  • Bij andere ketels duidt een rode naald de ideale druk aan en een zwarte naald de werkelijke druk, dus beide naalden moeten op elkaar liggen.
  • De modernste ketels laten je toe de druk af te lezen van een display met controlelampjes.

Staat de naald in het rood? Voeg dan water toe en check of dit helpt (je installatie moet blijven draaien). Als de druk weer zakt na een week, moet je een installateur laten komen om je installatie na te kijken. Heb je te weinig druk en dus te weinig water in je systeem, dan neemt je verwarmingssysteem ergens lucht of verliest het ergens water. Een andere optie is dat je drukvat het begeven heeft.

De juiste hoeveelheid druk is géén detail. Als dit plaatje niet klopt, dan verloopt de warmteoverdracht van de radiatoren naar de te verwarmen ruimtes niet correct, en dat is energetisch een slechte zaak. Je ketel probeert immers harder te werken om aan de vraag van de thermostaat te voldoen, maar krijgt de nodige warmte niet rondgestuurd. Op de lange termijn (als het water volledig verdwenen is) zal je installatie zelfs in panne vallen.

Tip: je eigen installatie is nog betrekkelijk makkelijk te overzien, maar een ketel die twintig appartementen bedient, laat zich veel moeilijker doorgronden. Het zou kunnen dat de druk in de bovenste appartementen anders is dan beneden. Aarzel in dit geval niet om raad te vragen aan een vakman.

2.Ontluchten

Een tweede ingreep die je voor je eigen rekening kunt nemen is ontluchten. Maar opnieuw: als je installatie na een correcte ontluchting nog steeds in ‘onbalans’ is, doe je het best een beroep op een vakman.

Deze berichten zijn misschien interessant