Veelgestelde vragen over mazoutverwarming en koolstofarme brandstoffen

Zit je met een vraag over mazout, biobrandstof of hybride verwarming ? Wij geven een helder antwoord.

Categorieën

Regelgeving en premies

Je krijgt geen premie voor de installatie van een mazoutketel of -tank. Er zijn wel premies als je inspanningen doet om zuiniger te verwarmen, bijvoorbeeld voor: 

  • renovatiewerken 

  • hybride verwarming 

  • rendementsverbetering 

  • een energie-audit 

Wil je vandaag investeren in energiebesparing of hernieuwbare energie voor je woning? Een prima zaak zowel voor het milieu als voor je portemonnee.

Dankzij de overheid zijn er heel wat premies die je stimuleren om de investering vandaag te doen. Op deze websites van de gewestelijke overheden vind je premies waarop je een beroep kan doen:

·        Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie

·        Wallonië: https://energie.wallonie.be/fr/aides-et-primes.html?IDC=6358

·        Brussel NL : https://renolution.brussels/nl

·        Brussel FR : https://renolution.brussels/fr

Daarnaast is er het Promaz-fonds (dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij bodemverontreiniging door een lekkende mazouttank of -leiding) en het Sociaal Verwarmingsfonds. 

Bodemsanering naar aanleiding van een lekkende mazouttank of -leiding is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars of eindgebruikers. Het Promaz-fonds, in 2022 opgericht door de sectorfederaties Brafco, Energia en informazout, maakt sanering haalbaar. Nu kunnen eigenaars of eindgebruikers een financiële tussenkomst vragen voor de sanering, en de werken ook via het fonds laten uitvoeren. 

 Het Promaz-fonds is er voor wie vermoedt dat de bodem is verontreinigd door een lekkende mazouttank of -leiding, en voor wie in het verleden al een bodemsanering heeft uitgevoerd, volgens de procedure die de gewestelijke overheid oplegt. 

Enkel eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt (of werd) voor de verwarming van gebouwen, kunnen aanspraak maken op het Promaz-fonds.  

Het begrip “gebouwen” mag je ruim interpreteren: het gaat om gebouwen met een woonfunctie (een- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, …), kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels, …  Wel geeft Promaz prioriteit aan dossiers waarin sprake is van een woonfunctie. 

Op www.promaz.be kun je een aanvraag indienen via het online formulier, maar een aangetekend schrijven kan ook. De aanmeldingsperiode om een dossier in te dienen, loopt tot en met 28 februari 2025. Stel je aanvraag dus niet uit!   

Heb je nog vragen? Stel ze telefonisch via het gratis nummer 0800/63 63 6 (tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag). 

Er gelden enkele wettelijke verplichtingen voor het onderhoud van je mazoutketel en de keuring van je tank. Die wetgeving verschilt per gewest. Wij bundelen voor jou alle nuttige info. 

 Naar de regelgeving